Nyeste blogindlæg

Ulrik Brock Hoffmeyer

gæsteblogger om samarbejdet mellem kommune og boligselskaber.
Jeg er administrerede direktør i BO-VEST, boligsamarbejdet på Vestegnen, og er ad den vej medlem af bestyrelsen for ABC. BO-VEST administrerer tre boligsociale helhedsplaner, herunder den i Albertslund. Såvel vores almene samfundsansvar som samarbejdet med kommunerne står højt på BO-VEST's dagsorden. Som almen boligadministration spiller vi en vigt...ig rolle for beboernes nærmiljø, hverdag og velfærd, og vi har en fælles interesse sammen med kommunen og lokale aktører i at styrke lokalsamfundene og skabe attraktive boligområder. More
jan
30

Velkommen til ABC version 2.0

Velkommen til ABC version 2.0

Vi har taget hul på et nyt kapitel i det boligsociale arbejde i Albertslund. Som medlem af ABC’s bestyrelse ser jeg frem til samarbejdet i 2017-20. 

At der skal være en bestyrelse for den boligsociale helhedsplan er en ny opfindelse fra Landsbyggefonden – men den bygger i vid udstrækning på den model, som vi allerede kender fra ABC. Hidtil har vi kaldt det en visionsgruppe, men fremadrettet er vi altså en bestyrelse. I ABC’s bestyrelse medvirker Borgmesteren, Kommunaldirektøren, ledende beboerdemokrater fra de tre organisationsbestyrelser samt repræsentanter fra den øverste ledelse i KAB og BO-VEST – deltagelse og engagement på allerhøjeste niveau. Jeg oplever, at dette engagement i det boligsociale arbejde hidtil har været en stor gevinst for alle parter. Vi får talt sammen om ting, som vi ellers ikke ville have gjort, og som rækker længere ud i vores fælles interesse i Albertslunds udvikling. Der kan komme meget godt ud af at samarbejde i en boligsocial bestyrelse.

Så nyt – men måske alligevel ikke så nyt igen – for os her i Albertslund. (Se mere om ABC’s organisering her).

Continue reading
  4894 Hits
0 Comments
4894 Hits
  0 Comments