Familier og forebyggelse

En af tre indsatser, som ABC beskæftiger sig med i 2017-20 er familier og forebyggelse, der handler om at styrke trivsel, netværk og ressourcer blandt børnefamilierne. Det gøres i samarbejde med sundhedsplejen, familiehuset og andre relevante kommunale fagligheder gennem fem forskellige aktiviteter.

Mødrenetværk

abc det laver abc familier og forebyggelse moedrecafeerVi tilbyder alternative netværk for de mødre, som af forskellige grunde ikke deltager i sundhedsplejens etablerede tilbud. Her er der både mulighed for at få brugbar viden om forældreskabet og for at deltage i sociale aktiviteter, der giver et lokalt netværk, som kan bruges i småbørnsfamiliens hverdagen. 

 

 

 

 

Temaarrangementer

abc det laver abc familie og forebyggelse temaarrangementerI samarbejde med skolerne afholdes enkeltstående arrangementer for børnefamilierne. Nogle arrangementer har fokus på børnenes overgang fra børnehave til skole, andre har til formål at fremme skole-hjem-samarbejdet i udskolingen. 

 

 

 

 

 

Familiekurser

abc det laver abc familier og forebyggelse familiekurserVi tilrettelægger forløb for familier, der har brug for et pusterum og for ny inspiration til at få det bedste ud af familielivet. Det kan f.eks. handle om, hvordan man håndterer udfordringer såsom familiens værdier, økonomi, den svære skilsmisse, konflikthåndtering og praktiske redskaber til fysisk og mental sundhed i hverdagen. Kurset giver familien gode oplevelser sammen og kan bygger bro til eksisterende tilbud.

 

 

 

Fædrenetværk

abc det laver abc familier og forebyggelse faedrenetvaerkVi faciliterer forløb, hvor fædre kan møde andre fædre, dele erfaringer og sammen styrke deres faderrolle. I forløbet inddrages relevante idrætsforeninger, institutioner, fagpersoner m.fl., afhængigt af hvilke emner fædrene ønsker at tage op. 

 

 

 

 

 

Bydelsmødre

abc det laver abc familier og forebyggelse bydelsmoedreBydelsmødrene baner vejen for de kvinder, som ikke kan finde vej i det offentlige. Det gør de ved at bygge bro mellem kvinderne og kommunens og lokalsamfundets tilbud, ved at skabe lokale fællesskaber og ved at etablere netværk på tværs af civilsamfund, det offentlige og den private sektor. ABC arbejder for at fastholde og udvikle den nuværende forening i Albertslund, uddanne nye bydelsmødre samt at udbrede bydelsmødres virke i kommunen.