NABOSKAB og trivsel

ABC har siden 2008 arbejdet med netværk, naboskab og aktivt medborgerskab. Faktorer, som har stor betydning for trivslen og trygheden alle steder, men ikke mindst i boligområder, hvor mange kulturer, generationer og samfundslag lever sammen.

I 2017-20 er tryghed og trivsel en af tre indsatser, som ABC har fokus på. Det sker igennem:

Kontakt til nytilflyttere

abc det laver abc trivsel og tryghed kontakt til nytilflyttereVi arbejder med at tage godt imod tilflyttere og inddrage dem aktivt i boligområdernes sociale liv og fællesskab og i relevante tilbud i kommunen. Boligområderne afprøver forskellige opsøgende metoder som f.eks. velkomstarrangementer og velkomstgaver.

 

 

 

 

Inkluderende fællesskaber

abc det laver abc trivsel og tryghed inkluderende faellesskaberVi arbejder med at rumme alle beboergrupper i boligområdernes sociale liv og fællesskaber samt at bygge bro til kommunale tilbud i bl.a. Sundhedshuset og Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken. Aktiviteterne har udgangspunkt i sundhed, grønne initiativer, urban farming, affald og genbrug og i de forestående fysiske renoveringer af Blokland og Hedemarken.

 

 

 

Robuste boligområder

abc det laver abc trivsel og tryghed robuste boligomraaderVi arbejder med at styrke boligafdelingernes og aktive medborgeres muligheder for at gøre en forskel i boligområderne ved at give dem nye redskaber og kontakter. Et eksempel er Den kriminalpræventive Enheds områdevandringer, der skal øge trygheden. Et andet eksempel er nye måder at udnytte områdets faciliteter på, sådan som det f.eks. sker i Blokland, hvor afdelingsbestyrelsen midlertidigt har fyldt et tomt lokale med kunstnere og iværksættere. Vi tilbyder også kurser og studieture.

 

 

Fritidsaktiviteter

abc det laver abc trivsel og tryghed fritidsaktiviteterVi arbejder med at give børn og unge mulighed for at spille en aktiv og positiv rolle i boligområdet, samtidig med at de får nye sociale fællesskaber, oplevelser og viden. Der er aktiviteter omkring madlavning i boligområdernes beboercaféer. Der er samarbejde med Herstedlund Skole om at styrke elevers interesse for håndværksfagene ved, at de hver uge modtager undervisning af aktive medborgere i Modelværkstedet. Modelværkstedet er også støttet af TrygFonden og Bergstrøm Plastteknik.