RESSOURCENETVÆRK – HVORFOR NU DET?

RESSOURCENETVÆRK – HVORFOR NU DET?

Startskuddet til Albertlunds boligsociale helhedsplan for 2017-20 er også blevet starten på et nyt forum i det boligsociale samarbejde – nemlig det, vi kalder ressourcenetværk.  Tanken er at videreudvikle de gode erfaringer, som vi gennem årene har opnået med det, som vi tidligere kaldte arbejdssekretariatet. Her mødtes forskellige lokale aktører –professionelle og nøglepersoner – i samskabelsens ånd to gange…

ESSENS AF DEN BOLIGSOCIALE INDSATS 2017-20

ESSENS AF DEN BOLIGSOCIALE INDSATS 2017-20

1. januar 2017 startede en ny boligsocial indsats i Albertslund, som varer fra 2017 til udgangen af 2020. Indholdet af indsatsen er beskrevet i en boligsocial helhedsplan, som er godkendt af Landsbyggefonden. Hvad er visionen? Visionen er at skabe attraktive og velfungerende almene boligområder i Albertslund med engagerede og aktive medborgere. Hvem er med? Helhedsplanen…