Hver tirsdag formiddag mødes mødre med deres babyer i Børnehuset Lindegården. På madrasser på gulvet sidder mødre side om side i babyhøjde, med deres børn og sundhedsplejersken. Ved bordet sidder andre babyer i højstole og spiser sammen med deres mødre og en pædagog. Mødrene deler erfaringer, glæder og sorger og stiller mange spørgsmål om babyer, om parforhold, om job og uddannelse. Dialogen er konstant i gang mellem mødre og de tre medarbejdere, som er til rådighed hver tirsdag.

Babygruppen er et frivilligt tilbud, men vi kan i sundhedsplejen tydeligt se,
at det for nogle familier er en helt afgørende forebyggende indsats, som laves her.”
Lene Caspersen, Leder af sundhedsplejen

Hvem kommer i Babygruppen?

Mødrene kommer fra hele verden, og kommunikationen foregår på dansk, engelsk, og ved hjælp af google translate. Nogle oversætter for hinanden. Nogle har overskud, andre har ikke. En savner sin familie, som hun ikke har set længe. En anden bekymrer sig om sin baby, som ikke tager på. En tredje vil høre, om hun skal oversætte sin uddannelse fra sit hjemland. Der er plads til det hele.

Gruppen er åben for løbende optag af mødre med baby/barn fra 0 – 2 år. Typisk deltager mødre med dårlige eller ingen danskkundskaber, eller mødre der bare ikke har lyst eller overskud til at komme i en traditionel mødregruppe. Der er en liste på ca. 20 mødre med løbende udskiftning, når babyerne starter i vuggestue, og mødrene skal i skole/på arbejde. Man kan være med, så længe det giver mening.

Mødrene kommer primært fra andre lande end Danmark. Fx Tyrkiet, Pakistan, Polen, Filippinerne, Ghana, Iran, Bulgarien etc. Nogle er vokset op i Danmark, men de fleste er kommet hertil. Ofte er de familiesammenførte og uden netværk i og kendskab til Danmark ud over deres mand. De er vidt forskellige. Nogle har lange uddannelser, taler godt dansk og har en plan for deres liv i Danmark. Andre har ingen uddannelse, taler lidt eller intet dansk og har svært ved at navigere i samfundet og ved at opsøge viden på egen hånd. Rapporten fra CFBU januar 2018 beskriver, hvordan familier kan være kulturelt sårbare, når de ikke er vokset op i Danmark. Den manglende viden om samfundet og børneopdragelse i Danmark kan gøre det nemt at fejle som forældre. Læs rapporten fra CFBU her.

”I mit land må man gerne slå børn. Det må man jo ikke her i Danmark.
Det har jeg lært her i babygruppen.”
En mor

Netværk og viden samlet ét sted

Det er dejligt at få en baby, men det kan også være hårdt. Hvis man samtidig har udfordringer som fx dårligt dansk og manglende netværk, så bliver det ikke nemmere. Albertslund har mange tilbud for både børn og familier, men det kræver viden og overskud at finde dem, opsøge dem, og det er også tit nemmere at gå til noget, hvis du har nogen at følges med.

I babygruppen er der nem adgang til både viden og netværk – samlet et sted. Der er både viden om babyer, men også om lokalområdet og samfundet og om de mange tilbud, man kan benytte eller blive en del af. Der arbejdes målrettet med at hjælpe kvinderne videre med uddannelse og job og med at styrke det danske sprog. Der er brug for det hele, og derfor er det afgørende at arbejde tæt sammen på denne måde.

“Det kommer i høj grad boligområderne til gavn, at vi samarbejder om babygruppen. Fx er en af de tidligere deltagere nu uddannet bydelsmor og en anden mor har en kæreste, som er blevet frivillig til den årlige markedsdag, fordi vi kendte hende i det boligsociale team. Mødrene hjælper hinanden med viden og med at arrangere ting, og de tager hinanden med til aktiviteter dér, hvor de bor. De får et bedre kendskab til deres lokalområde, og de får et langt bedre udgangspunkt for at være aktive medborgere, end de ellers havde haft.”
Louise Østergaard, souschef, Albertslund Boligsociale Center

Rammerne

Babygruppen startede i marts 2017 som en del af den boligsociale helhedsplan Albertslund Boligsociale Center (ABC) 2017- 2020. Babygruppen er et tværfagligt samarbejde mellem Sundhedsplejen, Børnehuset Lindegården og den boligsociale indsats ABC. Babygruppen er et frivilligt tilbud. Den er et alternativ til en traditionel mødregruppe, men adskiller sig ved, at der er fagprofessionelle tilknyttet og ved, at mødrene mødes i en daginstitution frem for hjemme hos hinanden. Nogle bor småt, andre har bare ikke overskud til at invitere hjem, og det kan være svært at være i en traditionel mødregruppe, når man fx ikke taler dansk. Babygruppen er siden 2020 forankret i Albertslund Kommune under Dagtilbud, og tilbuddet og samarbejdet mellem de tre parter vokser stødt år for år.

Gruppen bliver faciliteret af en fast pædagog fra børnehuset, en fast sundhedsplejerske og en fast boligsocial koordinator. I Babygruppen er der hver gang et fokus, fx på kost, søvn, motorik, sprog, parforhold etc. Ofte er der besøg udefra, eller gruppen tager på besøg til steder som fx det lokale familiehus, VUC, biblioteket, tandplejen etc. Babygruppen er ikke en integrationsindsats, men qua målgruppen, som alle har haft anden etnisk baggrund end dansk, er både træning af det danske sprog og almen viden om det danske samfund et vigtigt fokus i Babygruppen. Mange mødre har fortalt, at det er det eneste sted, de øver dansk, under deres barsel. Nu er der etableret en Tal dansk-café med frivillige samtalepartnere. Her kommer mange af mødrene nu også med deres babyer som supplement til den gængse sprogundervisning på sprogskolen.

Fem gode råd, hvis I skal lave en babygruppe

 1. Tværfagligt samarbejde
  Pædagog, sundhedsplejerske og en boligsocial koordinator arbejder tæt sammen om Babygruppen. Sundhedsplejersken har den faglige viden om spædbørn, pædagogen har viden om pædagogik og dagligdagen i en vuggestue, og den boligsociale koordinator arbejder med at kontakte og fastholde mødrene, tilrettelægge et program, bygge bro til andre tilbud i kommunen og i de enkelte boligområder. Den boligsociale medarbejder bruger også sig selv og kan qua sin ikke-fagprofessionelle rolle stille de ”dumme” spørgsmål til sundhedsplejersken, så vigtige spørgsmål bliver taget op.
  Det har været en fordel at have lokale i vuggestuen, da mange mødre ikke kender til konceptet fra deres hjemland. Det tværfaglige samarbejde sikrer, at gruppen ikke bliver et ”parallel” tilbud, men et integreret tilbud af både det kommunale og boligsociale arbejde med stor synergi ift. andre aktiviteter. 
 2. Sørg for ejerskab hos alle parter
  Da Babygruppen startede i 2017, brugte vi en del tid på at beskrive og udvikle sammen. Vi havde de første år en projektgruppe, hvor der ud over de tre udførende medarbejdere deltog ledere fra både sundhedsplejen og daginstitutionen samt en ekstra familiepædagog og en ekstra sundhedsplejerske. Gruppen bidrog til løbende kvalificering og til at sikre synlighed, ejerskab og opbakning hos ledelse og kolleger. Det er vigtigt at have en gensidig ydmyghed over for hinanden i processen og prøve noget af og evaluere det sammen. Alle parter er en lige stor del af indsatsen.
 3. Prioritér ressourcerne og find de rette medarbejdere
  Tilbuddet er mindre sårbart, fordi der er tre fagprofessionelle tilknyttet, og vi har kun måtte aflyse én enkelt gang i perioden fra 2017- 2023. Der er kurser, sygdom etc., der kan ramme de tilknyttede medarbejdere. Desuden sker det ret ofte, at den boligsociale medarbejder henter nye mødre den første gang og derfor ikke kan være der til at åbne tilbuddet den dag. Der er brug for mindst to personer til at facilitere gruppen hver gang, da der ofte er mødre, der skal have hjælp til specifikke spørgsmål om deres barn, og andre, der har brug for hjælp til at sige noget eller få noget oversat. Det tager tid at finde en form for det tætte samarbejde mellem tre faggrupper. Find de mennesker, der brænder for det – de skal bære det videre i deres bagland.
 4. Det er mødrenes gruppe
  Dynamikken kan være meget forskellig, afhængig af hvem der deltager i gruppen, men vi forsøger at involvere mødrene mest muligt. De hjælper med at gøre klar, rydde op, tage imod nye mødre, fortælle om deres erfaringer etc. Mange har masser af overskud og arrangerer ture for de andre, bager kager og deler ud af deres viden. Husk at trække på de mødre, der kan bidrage. Nogle har større børn og kender allerede til børnehave og skoler. Brug deres viden i gruppen, og vær nysgerrig. Sørg for at mødrene har en platform, hvor de kan kommunikere med hinanden. Whatsapp fungerer godt til dette. Den boligsociale koordinator bruger gruppen, men mødrene kommunikerer også med hinanden i gruppen.
 5. Vær vedholdende, og hav fokus på relationerne
  Det er afgørende med kontinuitet, fast tid, fast mødested, og at mødrene kan regne med det hver gang.
  Vi følger skoleferierne i Albertslund. Vi har ikke brugt tolk i gruppen, men hjælpes i stedet ad, da vi alle dermed er ”i samme båd”. Vi vurderer, at det relationelle arbejde er langt det vigtigste for at skabe et trygt rum, hvor mødrene kan dele og spørge, når de tvivler. Er der noget, som sundhedsplejen oplever, der skal følges op på, er det i sundhedspleje-regi, hvor der er tilknyttet en tolk ifm. hjemmebesøg. Babygruppen er et frivilligt tilbud, men mødrene skal melde afbud, og den boligsociale koordinator følger op på udeblivelse. Vi respekterer et nej tak, men har en mor sagt, hun gerne vil komme, så er vi vedholdende på at følge op, medmindre hun udtrykker, at hun ikke er interesseret.

Boligsocial koordinator: ”Er det irriterende, at jeg skriver og ringer til dig hver tirsdag? Du bestemmer jo selv om du vil komme, og det er sjældent, du er der, synes jeg.”
Mor: ”Nej nej, det er godt du gør det. Det er grunden til, at jeg kommer ud af huset nogle gange. Bare bliv ved. Nogle gange er det bare svært for mig.”
Fra samtale med en mor i tlf. efter meget opfølgning.

Vores vigtigste erfaringer

 • Babygruppen er en fødekæde til uddannelse, beskæftigelse og engagement i lokalområdet
  Vi får kontakt til rigtig mange mødre, og mange deltager i andre aktiviteter, efter at de forlader gruppen. Nogle bliver frivillige i boligområderne, og vi hjælper løbende flere mødre i gang med uddannelse og arbejde, da vi også arbejder med beskæftigelse i ABC.
 • Professionel facilitering
  Gruppen bør faciliteres af professionelle i større eller mindre grad. Bl.a. på grund af sprogbarrierer vurderer vi det urealistisk, at denne slags gruppe ville kunne køre uden. Der er desuden et meget stort behov for viden fra de fagprofessionelle. Ingen kan undværes.
 • Relationen er vigtig
  Det er vigtigt med en gennemgående person, som har kontakten til mødrene, følger op og laver en opsøgende indsats.
 • Hav pladser i tilknyttet daginstitution
  Brobygning til daginstitutionen giver især mening, når vi har mulighed for at indskrive nogle af børnene fra Babygruppen efterfølgende. Vi har haft flere babyer, der naturligt er fortsat i daginstitutionen, og nogle har vi søgt om, så de kunne starte. Det har været en stor fordel for forældresamarbejdet og barnets trivsel. Særligt for nogle af de sårbare familier.

Økonomi og ressourcer

Vi anbefaler et årligt budget på 177 480 kr. svarende til ugentligt:
6 timer til boligsocial koordinator (opsøgende arbejde, fastholdelse, brobygning, program, koordinering, gruppefacilitering)
4 timer til sundhedsplejerske (opsøgende arbejde, opfølgning, gruppefacilitering)
3 timer til pædagog (opfølgning, gruppefacilitering, forberedelse)

Se også filmene om babygruppen

For mere information kontakt leder af sundhedsplejen i Albertslund Lene Caspersen eller boligsocial koordinator Line Aoussar.

Similar Posts