Onsdag d. 7. juni var 160 personer samlet i Kongsholmcenteret til en konference, der satte fokus på, hvad boligsocialt arbejde i Albertslund er – og hvad det kan. Beboere, samarbejdspartnere og oplægsholdere bød i løbet af tre intense timer ind med deres forskellige perspektiver. Du kan finde materialet fra dagen og nogle af konferencens højdepunkter her på siden. 

Alle deltagere fik udleveret en goodiebag, hvori der også lå et hæfte med hilsener fra de mange dele af det boligsociale samarbejde. Du kan se hæftet her:


Professor Carsten Jensen fra Århus Universitet holdt et oplæg om det danske velfærdssystem. Du finder hans powerpoint her. Du kan også høre hans hovedpointer i denne video:


Podcasten Stemmer fra Lunden lavede en rapportage på dagen. Du kan høre her – eller der hvor du normalt henter dine podcasts – hvad de unge tog med sig hjem fra konferencen.


Grafisk tegner Maren Grosen tegnede et referat af dagen. Se her, hvordan konferencen så ud med hendes øjne:


Du kan også finde og dele højdepunkter fra konferencen på sociale medier under #ABCkonference2023

Konferencen i billeder

(Foto: Kim Matthäi Leland)

Deltagerne skulle ved ankomst vælge, hvilke to ud af tre workshops, de ville deltage i. 

Der var kaffe og kage til dem, der kom i god tid.

Sekretariatsleder Mai Green Petersen gav praktiske oplysninger. Borgmester Steen Christiansen åbnede konferencen på vegne af boligorganisationer og kommune, som udgør partnerskabet bag ABC. Han fortalte, at Landsbyggefonden er ved at udfase deres støtte til det boligsociale arbejde i Albertslund. Men at samarbejdet ikke skal ophøre af den grund.

Professor Carsten Jensen fra Aarhus Universitet dannede rammen om dagen ved at give en status på det danske velfærdssamfund. Hans data viser, at velfærdssystemet i højere og højere grad er blevet for middelklassen, hvilket efterlader huller i velfærden for de mest trængende. Huller, der gør boligsocialt arbejde mere og mere nødvendigt.

I en af workshopene (Medborgerskabet) fortalte sociaolog og forfatter Aydin Soei om de sociale misforståelser, der er med til at påvirke unges selvbillede negativt. Når man zoomer ind på netop de boligområder, der har en boligsocial indsats, har det aldrig gået de unge bedre, end det gør idag. Uddannelsesniveuet flytter sig her langt mere end landsgennemsnittet. Du kan høre hans hovedpointer i denne video


I en anden workshop (Byggepladsen) kunne man møde nogle af de entreprenører, som ABC samarbejder med i boligområdernes byggesager: NCCEnemærke & Petersen og Nordstern. I panelet deltog også to unge, der har fået fritidsjob hos Nordstern og en ung, der har fået læreplads hos NCC. Samt den uddannelsesvejleder fra Albertslund Kommune, som ABC laver vejledningen ‘Brug for en Snak’ sammen med. Her blev det debatteret, hvordan vi på tværs af sektorer kan hjælpe flere unge med at komme i gang med en uddannelse inden for byggefagene. I denne videohilsen kan du høre, hvordan boligsocialt arbejde ser ud fra en entreprenørs vinkel:


I den tredje workshop (Markedspladsen) kunne man møde nogle af de mange aktive medborgere og aktiviteter, der skaber liv mellem husene; alt fra nyttehaver og hønselaug til bydelsmødre og modelbyggeri. Der blev delt erfaringer og spredt gode idéer.

Så var der aftensmad fra Mad med Mening. Maden blev indtaget både inde og ude i det dejlige juni-vejr. 

 Efter maden var der fællessang. Tal Dansk-caféen sang for, og hele salen stemte i til Livstræet.

Herefter blev der zoomet helt ind på fire boligområder i Albertslund. Souha og Ibrahim fortalte om at være ung i ‘gårdene’ / Albertslund Nord. Begge har brugt boligsociale aktiviteter som trædesten til uddannelse. Souha er i dag journalist og forfatter, Ibrahim er procesoperatør hos Novo Nordisk.


Fra Blokland faciliterede Anders en samtale mellem fire beboere. Jannie fortalte om sit frivillige arbejde med at hjælpe ældre naboer. Det bliver der ekstra meget behov for, nu hvor bebyggelsen renoveres, og mange skal genhuses. Line fortalte om lykken ved at være flyttet til Albertslund fra Vallensbæk og deltage i fællesskaber som f.eks. fællesspisningen i Blokland. Noreen fortalte, at hun har brugt den åbne vejledning, som ABC laver sammen med Jobcenteret. Her fandt hun ud af, hvordan hun kunne uddanne sig, så hun idag er faglært. Anders, der er tidligere gymnasielærer, har hjulpet hende med lektierne.

Fra de to afdelingsbestyrelser i Kanalens Kvarter deltog Christel og Elmer. Elmer fortalte, hvordan aktivitetsudvalget har arbejdet målrettet med at skabe liv i fællesarealerne for at øge trygheden i området – bl.a. i samarbejde med Albertslund Bibliotek og Albertslund Verdensmål Center. Han oplever, at samarbejdet mellem boligselskaber og kommune har hjulpet. Christel efterlyste dog mere vedligeholdelse af de kommunale fællesarealer, da det gør en forskel for beboernes engagement og brug af områderne.

Hedemarkens boligsociale udvalg og formand Stiig viste en film om Hedemarken før og nu. Og fortalte om ønskerne for fremtiden. Boligområdet har investeret i boligsocialt arbejde og oplever, at det har gjort en stor forskel for beboerne. Fremover ønsker de fokus på digital ulighed og ulighed i sundhed.

Grafisk facilitator Maren Grosen samlede op på aftenens inputs. Der blev sagt tak for i dag, og deltagerne blev opfordret til at hænge et udsagn på det boligsociale træ, inden de gik: Hvad brænder du nok for, til at du vil handle på det, der hvor du bor? 

Similar Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *