Grundlaget for alt andet boligsocialt arbejde i ABC er at styrke fællesskaber, naboskab og aktivt medborgerskab. Faktorer, som har stor betydning for trivslen og trygheden alle steder, men ikke mindst i boligområder, hvor forskellige kulturer og generationer lever sammen.

Boligområderne arbejder med de nære fællesskaber helt lokalt. Men de deltager også i samarbejder på tværs og brobygning til mere bydækkende fællesskaber:

Bydelsmødre

ABC har uddannet to hold Bydelsmødre, som idag er en vigtig brobygger i byen. Bydelsmødre er kvinder, som gør en frivillig indsats i lokalområdet for at støtte andre kvinder, som ofte mangler viden om og kontakt til det etablerede system. Bydelsmoren lytter, formidler vigtige informationer og bygger bro mellem kvinden og det sted, som bedst kan hjælpe videre. Hjælpen styrker kvinderne, så de kan hjælpe sig selv, deres børn og familie. Find Bydelsmødrene på facebook

Babygruppen

Babygruppen er et samarbejde mellem ABC, sundhedsplejen i Albertslund og Børnehuset Lindegården. Sammen har vi lavet et tilbud til mødre, der af forskellige årsager ikke deltager i en almindelig mødregruppe. I babygruppen får mødrene et socialt netværk, lærer Albertslund (bedre) at kende, får viden om småbørn og bliver klædt på til den nye rolle som mor. Se mere om Babygruppen på dansk her eller på engelsk her.

 Naboskab & byggesager

Når ens boligområde omdannes til en byggeplads, kan det give anledning til støv, støj, frustrationer, fraflytning og nye naboer. Derfor støtter ABC afdelingsbestyrelserne, hvis der er brug for at styrke naboskabet og øge trivslen og kommunikationen under en renovering.  

 Koordineringsmøder

ABC samler en gang om måneden ejendomsledere, SSP, politi og andre relevante aktører til et møde. Her tages temperaturen på boligområderne, der udveksles informationer, deles erfaringer og laves aftaler, hvis der er brug for en fælles indsats i et boligområde. At de forskellige fagpersoner taler sammen jævnigt og har ansigt på hinanden gør det både lettere at forebygge utryghed og at handle koordineret, hvis der er brug for det.

BOXEN 2620

BOXEN 2620 er en idrætscontainer, der er etableret i samarbejde med Get2Sport og med støtte fra Kulturministeriet. BOXEN er fyldt med leg og idrætsudstyr og kan flyttes rundt mellem boligområderne. I 2020 havde den hjemme i Hedemarken. I 2021 ligger den ved Ungehuset i Nord. I sommerferien er BOXEN bemandet med fritidsjobbere og lommepengejobbere, som sætter lege i gang for børn og unge. Byens idrætsforeninger kan bruge BOXEN som satellit for at komme i kontakt med nye medlemmer.

HINT

HINT står for Hedemarkens Indsats for Naboskab og Trivsel. HINT skal sikre rammerne for det frivillige arbejde i boligafdelingen, så det er let og attraktivt at engagere sig i sit boligområde. 

Fællesskab i Nord

Fællesaktivitetsudvalget i Nord har overblikket over sociale aktiviteter i Bæk-, Fos-, Dam-, Kær- og Kildegården. Udvalget udvikler også nye sociale aktiviteter i samarbejde med kontaktpersonen fra ABC. Fokus er på at skabe et livligt boligområde, hvor der altid inviteres bredt ud. Udvalget godkender også ansøgninger om aktivitetsmidler og brug af lokaler. Fællesaktivitetsudvalget har blandt andet været med til at arrangere altankoncerter, udendørsopera og familiekoncerter i samarbejde med Live for Børn.

Fællesskab i Blokland

Aktivitetsudvalget i Blokland har fokus på at skabe gode rammer for, at beboerne kan lære hinanden bedre at kende. Kendskab til hinanden giver større bolig-glæde, mindsker ensomhed og konflikter og øger den generelle tryghed. I 2021 arbejdes især med aktiviteter udenfor; det grønne udvalg, opgangsgartnere, fællesspisning omkring bålpladsen og stenovnen m.m. Udeaktiviteter reducerer smittefare, men er også mere synlige for nye beboere, og lettere at tilgå. Aktivitetsudvalget har også fokus på de udfordringer, og muligheder, som den kommende renoveringe af Blokland giver.

Trygge uderum i Kanalens Kvarter

I Kanalens Kvarter har det fælles aktivitetsudvalg særligt fokus på, at der skal være trygt, rart og pænt, hvor vi bor. I praksis arbejdes der både med, at der er velholdt, ikke ligger skrald, at der er positivt liv i uderummene, og at man kender hinanden på kryds og tværs af generationer og etnicitet. Der er også fokus på at styrke det frivillige engagement i boligområdet, at arbejde med at involvere børn og unge og at trække ressourcer ind i boligområdet f.eks. i form af samarbejder med kulturinstitutioner, foreninger m.v.