Hvad skal der til, for at vi tager aktiv del i det sociale liv og miljø det sted, vi bor? Man kan jo bruge sin fritid på så utroligt mange andre meningsfulde ting. Måske kan du hente inspiration i ABC’s frivilligpolitik.

I Albertslund er der en lang og stolt tradition for aktivt medborgerskab og beboerdemokrati. Engagementet har imidlertid i de senere årtier været for nedadgående, og nogle steder er det kun et fåtal af beboerne, der tager aktivt del i boligafdelingens liv og udvikling. Det oplever man også andre steder i landet. Beboermøderne/afdelingsmøderne, hvor de vigtige beslutninger træffes, er ikke overrendte, og for en smal afdelingsbestyrelse kan det i sagens natur være en udfordring at repræsentere beboergrupper, som er et helt andet sted i livet end en selv. Derfor har mange bestyrelser et ønske om, at flere beboere og andre beboergrupper bliver inddraget i boligområdernes liv. Men hvad skal der til, for at det sker?

Siden 2008 har vi i Albertslund Boligsociale Center arbejdet med inddragelse, netværk og demokrati. Opgaven har været at få flere beboere til at engagere sig i deres boligområde og føle et ejerskab også uden for deres egen dørtærskel – med alt hvad det har af afledte positive effekter, såsom netværk, forskønnelse og tryghed.

Værsgo: Frivilligpolitik til fri inspiration

I 2009-11 afsøgte vi mulighederne for at læne sig op af frivilligpolitikker, som man kender det fra humanitære organisationer. Det var en interessant proces, da der både er fællesnævnere og væsentlige forskelle på et boligområde og en NGO.

Det optimale ville naturligvis være at lave en frivilligpolitik for det enkelte boligområde, men da vi på det tidspunkt arbejdede på tværs af 9 boligafdelinger med hvert deres besluttende organ, valgte vi – med inputs fra et udvalg af beboere, der deltog i frivilligt arbejde rundt omkring i boligområderne – at udvikle en frivilligpolitik for ABC som samarbejdsorgan. Siden kunne de enkelte boligområder så bruge den til inspiration til at definere deres egen frivilligpolitik lokalt.

ABC’s frivilligpolitik bestod dels af en frivillighåndbog, der skulle gøre det lettere for beboere at gå ind i frivilligt arbejde, dels af en frivilligstrategi, der beskrev samarbejdet mellem frivillige og ansatte/bestyrelser. I dag er mange tiltag forankret i boligområderne, og ABC har fået andre fokusområder, så vi opdaterer ikke længere ABC’s frivilligpolitik. Men du er stadig velkommen til at downloade den og bruge den til inspiration for dit arbejde med frivillighed/aktivt medborgerskab.

Frivilligstrategi.pdf
Frivillighaandbogen.pdf


Den vigtigste læring

  • Frivilligt arbejde i boligområderne kan føre utroligt meget godt med sig, som f.eks. aktivt medborgerskab andre steder i byen, sociale netværk, en følelse af ejerskab til boligområdet, godt naboskab, trivsel og tryghed, stolthed over ens boligområde og deraf et godt omdømme for boligområdet samt personlig udvikling for de frivillige.
  • Det kan være en hjælp at skelne imellem forskellige frivilligroller, som man kan påtage sig i forskellige sammenhænge. Det skaber rum for forskellige niveauer af ansvar og tidsforbrug, så det ikke ender med, at alt ligger på afdelingsbestyrelsens skuldre. Vi arbejdede med: Den valgte beboer, den trofaste frivillige, den frivillige medarbejder og den nysgerrige frivillige. Herudover findes der den ‘udefrakommende frivillige’ og virksomhed-CSR. Rollerne kan hjælpe ved rekruttering af nye frivillige og til fastholdelse af frivillige, hvis tid og ressourcer ændrer sig. Læs mere om frivilligrollerne i frivilligstrategien.
  • Frivilligt arbejde i boligområderne kan tilbyde en nærhed og en fleksibilitet, som gør det muligt at inkludere borgere, der ikke ville engagere sig i mere formelle frivilligorganisationer.
  • Ordet ‘frivillig’ kan være motiverende for nogle, der kan sætte ord på den indsats, som de bidrager med, men kan også virke afskrækkende på andre, der oplever det som for forpligtigende.
  • Det kan være svært at trække grænsen mellem, hvornår man er ‘frivillig’, og hvornår man bare er en almindelig god beboer, der hjælper naboerne eller fejer foran opgangen.
  • Af samme grund er vi i dag gået lidt bort fra at definere beboere, der påtager sig særlige roller eller opgaver i boligområdet, som ‘frivillige’, og betegner dem som regel ‘aktive beboere/medborgere’, med mindre der er tale om veldefinerede og skemalagte arbejdsopgaver som det f.eks. er tilfældet i Modelværkstedet og i Café 72.


De senere år har boligområderne i ABC-samarbejdet eksperimenteret med at involvere på nye måder og komme i dialog med en bredere kreds af borgere. Læs f.eks. blogindlæg om Byhaven 2620 i Hedemarken, Café 72 i Kanalens Kvarter, Børn bygger blokken i Blokland og Bydelsmødrene i Albertslund Nord.   

Similar Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *