Brug for ny inspiration og gode råd til affaldssortering? Så læs videre, og få del i ABCs erfaringer fra kampagne for bedre håndtering af storskrald.

Problemerne med især storskrald er store i Albertslund Nord (501 lejemål med ca. 1.680 beboere). Ejendomskontoret bruger godt 20 timer om ugen kun på storskrald. Timeantallet er ikke det eneste problem. De store mængder storskrald gør også, at skraldebilen ikke tømmer den almindelige dagrenovation. Skraldemændene kan simpelthen ikke komme til containerne i affaldsøen.

Ejendomskontoret kontaktede ABC, og sammen udviklede vi en forsøgskampagne, der involverede to affaldsøer (56 lejemål). Med få ord ville vi:

  • appellere til beboerne om hjælp.
  • spørge beboerne til råds.
  • gøre det i en glad tone, gerne humoristisk – og overraskende.
  • personificere kommunikationen: Konkrete ejendomsfunktionærer er afsendere.
  • involvere børnene.
  • gøre alt materiale genkendeligt, klart og let forståeligt.

Appellér & spørg til råds: Interviews, quiz og fællesspisning

Beboerinvolvering stod højt på vores metodiske hitliste. Det var en absolut nødvendighed for at skabe en reel adfærdsændring.

Men vi ville ikke løfte pegefingeren og skælde ud, men i stedet appellere til beboerne om deres hjælp til at løse problemet samt høre om deres erfaringer med at sortere affald. Hvad syntes de, der fungerede? Hvad kunne være bedre? Kendte de til muligheden for at få en trailer kun til deres storskrald, hvis de f.eks. skulle rydde op i pulterrummet? Eller til den lokale Byttebørs, hvor man kan aflevere ting, der kan komme andre til gavn? Med andre ord: Deres løsningsforslag til situationen omkring affaldsøerne.

Vi fik kontakt. Agendacentret og ABC ringede på hos samtlige husstande – flere gange, indtil vi havde en svarprocent på 75. Et brev var blevet husstandsomdelt for at varsle beboerne om, at vi ville komme. Her var overskriften: ”Vi har brug for din hjælp”. Varslingen var særligt i øjenfaldende, fordi den havde en ‘Losseplads’-slikpose påhæftet. Brevet startede nemlig med: ”Her har du en pose Losseplads. Det er lækkert at spise, men ikke at bo i. Vi er ved at drukne i storskrald”. Den lille opmærksomheds-finte blev nævnt mange gange, da vi begyndte at ringe på dørklokkerne. Både af beboerne, men også af os – ”Det er os, der har lagt slik i din postkasse…”

Ejendomskontoret fik alle beboernes forslag til, hvad der kunne gøres anderledes. Forslagene blev desuden præsenteret til en fællesspisning, hvor alle beboerne var inviteret som tak for hjælpen.

Her trak vi også vindere på vores affaldsquiz, hvor man kunne vinde et gavekort til henholdsvis Føtex og Hjem-is. Quizzen handlede selvfølgelig om: Storskrald – og mulighederne for at få skrald bortskaffet på ønsket vis. Nogle kom alene på grund af quizzen, så endnu et godt fif.

Gør det i en glad tone, gerne humoristisk – og overraskende

Vi ville gerne holde tonen humoristisk og glad, – og den måtte gerne overraske lidt. Filmen til beboerne om storskrald er et godt eksempel på det greb.

Ligeledes producerede vi en glad og positiv film om Byttebørsen, som det viste sig, at mange af beboerne ikke kendte til. 

Vi opfandt også et vurderings-system, hvor affaldsøerne får det grønne, gule eller røde kort hver uge af ejendoms-funktionærerne. Også her er tonen humoristisk. 

Personlig kommunikation: Kendte ejendomsfunktionærer er afsendere

Ejendomsfunktionærerne var med på, at der var dem, der skulle være afsendere på kampagnen, og ikke mindst optræde på de billeder, der blev brugt. Mennesker, som beboerne møder i deres dagligdag. Altså ikke en anonym, men f.eks. Rita. Vi føler os generelt mere forpligtiget over for folk, vi kender. Ejendomsfunktionærerne gav desuden udtryk for, at de synes, at det var super sjovt at være med.

 Involvér børnene

En del af beboerne fortalte, at det ofte var børnene, som gik ned med affald. Derfor var det vigtigt at få børnene involveret i indsatsen. Vi arrangerede en skraldeworkshop, hvor der blev lavet skralde-superhelte for eksempel Super Metal-manden og Miss Plastic Fantastic.

Se de tre små film med superheltene her:

Alt materiale skal være letlæseligt og tydeligt

Vi gennemgik alt det materiale om affaldssortering, som ejendomskontoret giver til beboerne. Kunne det skrives, så budskabet kom tydeligere igennem? Alle affalds-ikoner blev afstemt, og der blev produceret nye skilte til affaldsøerne.

Og resultatet er……

Vores klare succeskriterium var, at ejendomskontoret kunne spore en reel forbedring af storskrald-situationen i de to pågældende øer. Det mål har vi nået til fulde. De to affaldsøer har skilt sig markant positivt ud i ugerne efter kampagnen. Ejendomskontoret er yderst tilfredse og vil gerne rulle tiltagene ud til resten af boligområdet.

Det var vigtigt for os, at beboernes følte, at deres forbedringsforslag er blevet taget alvorligt. På samme tid var vi meget påpasselige med at understrege, at større ting skulle besluttes af bestyrelsen og evt. vedtages på et beboermøde.

Når det er sagt, ja så er de forslag som kunne implementeres med det samme sat i gang f.eks. mere officiel skiltning & ekstra containere i forbindelse med julen.

Afdelingsbestyrelsen var med til fællesmiddagen, men ellers har affaldskampagnen været et resultat af samarbejdet mellem Ejendomskontoret, Agendacentret og ABC. Man kunne dog med fordel involvere afdelingsbestyrelsen i endnu højere grad, så de også fik endnu mere ejerskab til affalds-sorteringen. 

Similar Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *