Som ung tager man hele tiden mange forskellige valg i livet, lige fra vi står op til vi går i seng, og det er obligatorisk for os alle. Det kan til tider være frustrerende at finde ud af, hvilken vej man vil gå i livet, specielt når talen falder på uddannelse. Der er nemlig rigtig rigtig mange forskellige retninger at kunne gå i, og det kan være et svært valg, hvis man ikke lige står og ved hvad man vil i fremtiden. Jeg kan tydeligt selv huske de tanker jeg havde i folkeskolen, da fristen for valg af uddannelse sneg sig tættere på.

Personlige tanker omkring gymnasium

Jeg går i dag i HF på Albertslund NEXT gymnasium, hvor jeg bliver student i juni 2018. Den emotionelle tur fra folkeskole til gymnasium var lang og forvirrende, og jeg havde i første omgang rigtig mange potentielle uddannelser i mente, da jeg var bange for at vælge forkert og skulle leve med konsekvensen af ikke at kunne gennemføre eller finde ud af, at jeg stod det helt forkerte sted i livet. Lang tid og mange overvejelser senere fandt jeg ud af, at jeg i første omgang ville starte med en helt almindelig gymnasial uddannelse. På den måde ville jeg altid have noget at falde tilbage på, ude på arbejdsmarkedet hvis nu noget slog fejl. Jeg er glad for mit valg i dag, frygten for ikke at kunne gennemføre gymnasiet er ikke længere noget jeg går med på samme måde. Når man går i 9., eller for den sags skyld bare folkeskole generelt, ligger tanken om uddannelsesvalg langt væk, og det er derfor vigtigt alligevel at have en plan og gøre sig nogle overvejelser, før man kaster sig selv ud i noget hvor man ikke kan bunde. Jeg står nu på den anden side af denne rejse og vil derfor hjælpe lige præcis dig med, hvad jeg nu ved og har af erfaringer.

Hvad laver man så på gymnasium?

Livet på gymnasiet ligner på mange måder en folkeskole. Når det så er sagt, er det samtidigt to forskellige verdener. Det er et meget selvstændigt miljø, hvor det er dig, der har det overvejende ansvar for din uddannelse. Det er med andre ord meget mere dig der skal have forventninger til dig selv og kunne leve op til dem. Og det er dig selv som skal sørge for at motivation og engagement er din bedste ven. Nøglen til nogle gode faglige år på gymnasium, er i førte omgang at følge med fra starten og holde godt fast på hele turen. Pensum er bredt og din forberedelse til eksaminer starter fra stort set første gang du træder ind ad døren. Det er derfor super vigtigt at skrive noter til hvad du lærer og prøve så vidt som muligt at holde styr på de mange fag. Det kan for mange være en hård start, det var det i hvert fald for mig. Men man vokser med opgaven og personligt var jeg meget gladere for andet semester, da man her ved hvad man har at gøre med. Det er ikke så skræmmende som det måske ser ud og har man den rette indstilling til at lære noget og vokse fagligt, bliver læsset automatisk også meget lettere at bære på gennem årene. På første år har du et antal obligatoriske fag som eksempelvis; dansk, matematik, engelsk, NF som er et tredelt fag bestående af kemi, geografi og biografi, herefter også KS, et andet tredelt fag bestående af samfundsfag, religion og historie. Ud over disse får du et antal valgfag, som du frit kan vælge mellem. Typisk består disse fag af enten design, billedkunst, mediefag eller musik. Her handler det om hvem du er som menneske og hvor dine interesser ligger, præcis som når du skal vælge den linje du vil gå på.

Selv har jeg valgt den almene gymnasiale linje med billedkunst som valgfag første år og har nu på andet år valgt primært at fokusere på psykologi, som jeg lige nu har på både b og c niveau.

Lidt om de forskellige niveauer

Er du i tvivl om hvad det der a, b og c niveau egentligt betyder, så har jeg forklaringen her:

  • C-niveau er det laveste niveau på gymnasiet, hvilket betyder at det er det fag du har færrest timer i, typisk kun et par gange om ugen.
  • B-niveau er mellemniveauet hvor du har lidt flere timer, end du har på C-niveau
  • A-niveau er det højeste niveau på gymnasiet hvor du også har flest timer. Kendetegnet ved A-niveauet er også at der følger en masse afleveringer med.

Arbejdet på Albertslund Gymnasium er meget forskelligt, og dagenes indhold kan variere meget, men består for det meste af forskellige opgaver og en masse læsestof, som ender ud i en aflevering eller rapport. Man har typisk heller ikke ét klasseværelse, men mange forskellige alt efter hvilket fag du har på dagen. I forhold til klasselokaler og timer kan man godt komme ud for at have nogle moduller sammen med parallelklassen eller nogen helt andre elever på skolen, fordi man har det samme valgfag. Det skaber en masse socialt en gang i mellem at have nogen timer med nogen andre end kun dem man går i klasse med. Ser man bort fra valgfagene, har man ellers typisk kun moduller med ens egen klasse.

Jobkompasset – din nye bedste ven

Står du og er i tvivl om, hvad du vil være og hvad det kræver at nå dertil, har jeg her et link til en rigtig fed side, som guider dig til, hvordan du når dit mål: https://www.ug.dk/vaerktoej/jobkompasset/

Se her, hvis du vil vide mere om Albertslund Gymnasium: https://gymnasier.nextkbh.dk/gymnasier/albertslund-gymnasium/

Similar Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *