ABC står for Albertslund Boligsociale Center og er det boligsociale samarbejde mellem Albertslund Kommune, Albertslund Boligselskab, AKB Albertslund og Vridsløselille Andelsboligforening. I  ABC er der ansat et team af boligsociale medarbejdere, som har til opgave at understøtte, koordinere, udvikle og dokumentere det boligsociale arbejde i de deltagende almene boligområder samt at skabe vidensdeling om det gode liv rundt omkring i alle Albertslunds boligkvarterer – til inspiration for aktive medborgere, boligselskaber og boligområder.

ABC er drevet af troen på, at vi alle har ret til at bo et sted, hvor vi føler os hjemme og anderkendt, og har mulighed for at indgå i et fællesskab og udvikle os.

ABC har fokus på de lokale ressourcer, der findes i det enkelte boligområde. Den gode boligsociale indsats bliver til i samarbejdet mellem beboere, boligselskaber, kommunale institutioner, foreninger, erhvervsliv og andre, der har indflydelse på miljøet i boligområdet.

ABC er støttet af Landsbyggefonden og medfinansieret af Albertslund Kommune, AB, AKB Albertslund og VA. Den boligsociale indsats er beskrevet i en strategisk samarbejdsbejdsaftale. Også andre fonde og puljer støtter udvalgte projekter, som ABC-samarbejdet har sat i værk.

Fra marts 2021 – februar 2025 har ABC fokus på: