Hver torsdag fra kl. 12.00 -14.00 foregår Café Stjernedrys i Hedemarken i nogle lokaler, som vi har lånt i den ene ende af kommunens Ungehus. Café-tilbuddet er en del af ABC’s samarbejde med jobcentret om en indsats vedr. beskæftigelse og mental sundhed målrettet voksne over 25 år.

Café Stjernedrys er et gruppebaseret tilbud, hvor der pt. primært kommer kvinder. Men alle er velkomne. Deltagerne udtaler, at de kommer, fordi

  • det er et frirum,
  • de lærer nye ting,
  • de får inspiration til f.eks at leve sundere
  • det er et sted, hvor man kan tale med andre om de ting, der fylder.

Der er ofte gæster og oplæg, som deltagerne selv har ønsket, f.eks. om økonomi, sundhed, jobsamtale etc. Flere har ønsket et cykelkursus, som vi derfor nu også har startet.

Der deltager hver gang en medarbejder fra Jobhuset og en medarbejder fra ABC, som dels hjælper med at planlægge aktiviteter, har fokus på at styrke samarbejdet med andre aktører i kommunen, og som bygger bro til f.eks. den åbne vejledning, gymnastik, tal dansk café eller andre relevante tilbud i byen. Tilbuddet fungerer dermed i høj grad også som en platform, hvor medarbejderne får kendskab til mange mennesker, som  kan hjælpes, eller som bliver mere aktive i boligområdet, fordi nogle får øje på deres ressourcer.

Tilbuddet er frivilligt. Der er altid let frokost, kaffe og the. 

5 anbefalinger til andre, der tænker på at igangsætte et ”café-tilbud”

  1. Involvér og gør det sammen med beboerne. Alle kan bidrage med noget.
  2. Hav en fast struktur og relevant indhold på programmet. 
  3. Lav fælles spilleregler for samværet (f.eks. mobiltelefoner, lade hinanden få taletid etc.)
  4.  De fysiske rammer spiller en stor rolle. Find et sted, der er uformelt og hyggeligt. Lidt at spise er en god måde at samles på.
  5. Sæt mål for indsatsen, og opstil relevante succeskriterier at styre efter. Det kan både være kvantitative og kvalitative mål.

Bircas historie

Café Stjernedrys har haft besøg af tegnende journalist Jakob Fälling, der her fortæller Bircas historie:

Similar Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *