Babygruppen – en fælles investering i fremtiden
| | | | |

Babygruppen – en fælles investering i fremtiden

Hver tirsdag formiddag mødes mødre med deres babyer i Børnehuset Lindegården. På madrasser på gulvet sidder mødre side om side i babyhøjde, med deres børn og sundhedsplejersken. Ved bordet sidder andre babyer i højstole og spiser sammen med deres mødre og en pædagog. Mødrene deler erfaringer, glæder og sorger og stiller mange spørgsmål om babyer,…

UDDANNELSE & BESKÆFTIGELSE I RENOVERINGSPROJEKTER I ALBERTSLUND – STATUS
| |

UDDANNELSE & BESKÆFTIGELSE I RENOVERINGSPROJEKTER I ALBERTSLUND – STATUS

Albertslund Boligselskab og Vridsløselille Andelsboligforening renoverer de kommende 5 år for næsten 3 milliarder kr. alene i boligafdelingerne Galgebakken, Solhusene, Hyldespjældet, Nord/Bæk & Fosgården, Blokland og Toften. Det er nu ca. halvandet år siden, at Albertslund Boligsociale Center startede en indsats for, at renoveringsprojekterne også påvirker uddannelses- og beskæftigelsesniveauet positivt i Albertslund. Det er et…

ÅBEN JOBVEJLEDNING

ÅBEN JOBVEJLEDNING

Hver onsdag fra 13.00 -15.00 er der Åben Vejledning i Fælleshuset i Blokland. ABC samarbejder med jobcentret om den fremskudte indsats, der er målrettet voksne over 25 år. Vi er altid to til at give en hjælpende hånd med at skrive en ansøgning eller et CV.  Vi hjælper også med jobsøgning, forberedelse til jobsamtale, kontakt…

CAFÉ STJERNEDRYS
| |

CAFÉ STJERNEDRYS

Hver torsdag fra kl. 12.00 -14.00 foregår Café Stjernedrys i Hedemarken i nogle lokaler, som vi har lånt i den ene ende af kommunens Ungehus. Café-tilbuddet er en del af ABC’s samarbejde med jobcentret om en indsats vedr. beskæftigelse og mental sundhed målrettet voksne over 25 år. Café Stjernedrys er et gruppebaseret tilbud, hvor der pt….

FEM GODE RÅD OM SOCIALØKONOMI I ALMENE BOLIGOMRÅDER

FEM GODE RÅD OM SOCIALØKONOMI I ALMENE BOLIGOMRÅDER

Den socialøkonomiske virksomhed VOKS, som ABC har været fødselshjælper for, har nu snart været i gang i hen i mod to år. Det betyder, at vi stadig har godt et år tilbage til at konsolidere virksomheden, før etableringsstøtten fra VELUX FONDEN ophører. Der er stadig et stykke vej, og covid-19 har ikke gjort vejen kortere;…

HEDEMARKEN I BEVÆGELSE
| |

HEDEMARKEN I BEVÆGELSE

Da Corona kom til Hedemarken I februar/marts 2020 kom Covid-19 til Danmark. Store dele af Danmark blev lukket ned, og mange af beboernes dagligdag blev ændret radikalt. Det var i denne periode endnu sværere at søge og få et ufaglært arbejde, og det var ikke længere anbefalet at være indendørs med beboerne. Derfor besluttede Hedemarkens boligsociale…

VOKS PÅ EGNE BEN – ETABLERINGEN AF EN SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED

VOKS PÅ EGNE BEN – ETABLERINGEN AF EN SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED

Hold nu op, hvor vi er glade for, at der er kommet en ny socialøkonomisk virksomhed i byen! Måske har du fulgt med i ABC’s bestræbelser på at skabe en virksomhed, der både kan sælge et meningsfuldt, efterspurgt produkt OG tilbyde et lokalt og rummeligt arbejdsfællesskab for ledige, der lige nu befinder sig langt fra…

SÅDAN KAN DU TESTE DIT PRODUKT VED START AF SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED

SÅDAN KAN DU TESTE DIT PRODUKT VED START AF SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED

Aaaar… er der nogen, der skal kunne få udbetalt løn i den dér butik?” Jeg har mødt stor begejstring, men også moderat skepsis, når jeg har fortalt venner og kollegaer om tankerne bag den socialøkonomiske virksomhed, som vi arbejder på at få op at stå. Ja! Det er helt klart meningen, at der skal være ordinært…