Hvis man ikke er parat til en uddannelse, kan man blive det. En lille gruppe elever på Herstedøster Skole fandt motivationen til skolen gennem et nyt samarbejde. 

Skoleeleven Arben fra 8. klasse var ikke sikker, da han gik i gang. Ikke sikker på, hvad han ville med sin skole. Og slet ikke klar over, hvilken uddannelse, han skulle have. Da han i starten af skoleåret blev erklæret ”ikke udannelsesparat,” blev han endnu mere usikker.  

Arben, der var 14 år, meldte sig til det nye valgfag Uddannelsesvalg på sin skole, Herstedøster Skole. Et valgfag, som er udviklet af Albertslund Boligsociale Center og UU Vestegnen som et forsøg.  


Teknisk skole og politiet 

-Da vi startede, var de som en sæk lopper. De var lidt svære at styre, siger boligsocial koordinator Lam Truong om de 10 elever, der startede i efteråret 2018 på anden årgang af faget Uddannelsesvalg.  

Første årgang havde været en større klasse, men det viste sig, at der skulle tættere mandsopdækning til at gennemføre de visioner, der lå bag projektet.  

Valgfagets mål var at flytte eleverne fra ”ikke uddannelsesparate” til ”uddannelsesparate.” Midlet var at vise dem arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. Tilsat lidt fysisk træning for at få styr på energien. Og så fik deen lilledosis opdragelse. 

-Nogle af dem skulle modnes og se i øjnene, at det var nu, de skulle gøre noget ved deres skole, hvis de ville have en uddannelse. Og så skulle de lære, hvordan man opfører sig på en arbejdsplads, forklarer Lam Truong. 

Klassen mødtes ugentligt med Lam Truong og uddannelsesvejleder Claus Johnsen som ankermænd. Sammen tog de på ekskursioner ud af huset for at opleve, hvad det vil sige at gå på teknisk skole eller uddanne sig til eksempelvis politimand. Herude mødte de andre unge, der fungerede som guides og rollemodeller. Og de fik lov at prøve kræfter med nogle af fagene. 


Et dybere kendskab 

-Vi ville åbne deres øjne for de uddannelser, der findes. Vi ville åbne deres drømme op, fordi de var i tvivl om den rette vej, siger uddannelsesvejleder Claus Johnsen,Albertslund Kommunes afdeling for Udddannelse og Job. Denne afdeling har pga. lovændringer overtaget UU Vestegnens del af projektet. 

Som uddannelsesvejleder har Claus Johnsen mange erfaringer med at fortælle unge om deres muligheder. Men han har ikke fulgt en gruppe så tæt, som han gjorde det gennem skoleåret 2018/19. 

-Vi lærte dem at kende og kunne bygge relationer op. Samtidig kendte Lam mange af dem i forvejen på grund af det boligsociale arbejde, og det gjorde arbejdet meget lettere. Når eleverne er trygge ved os, er det meget lettere at flytte dem, siger Claus Johnsen. 


Mindre i tvivl 

Ottendeklasses-eleven Arben fulgte valgfaget hele skoleåret 2018/19 og stiftede bekendtskab med uddannelseslivet på en produktionsskole, i et tømrerværksted og flere andre steder. Arben blev ikke helt afklaret om sit uddannelsesvalg, men fik lukket et par muligheder og blev styrket i andre. Han blev begejstret for to så forskellige fag som smedefaget og IT. 

-Jeg er stadig i tvivl, men ikke så meget som før, siger han og kan med stolthed berette om, at han fik bedre karakterer i løbet af året og til sidst blev erklæret uddannelsesparat.  

Med Lam Truongs ord var han en af de elever, der henover året ”ændrede stil” og tog sin skole meget mere seriøst. 

-Det er jo inspirerende at se, at vi kan flytte unge mennesker, siger Claus Johnsen og tilføjer, at valgfagets elever over en bred kam blev mere afklarede. Desuden spredte dederes viden om uddannelsessteder og -muligheder i deres stamklasser. 

I 2019 fortsætter valgfaget med endnu flere besøg ud af huset og en luksus-normering på to voksne ankerpersoner til 8-10 elever. 

Similar Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *